spektakle

Utracona cześć Barbary Radziwiłłówny

| na podstawie sztuki Alojzego Felińskiego - Jarosław Murawski

Zdjęcia:

scena zbiorowa, fot Natalia Kabanow