about theater

Kazimierz Dejmek

Kazimierz Dejmek


Aktor, reżyser, jeden z najwybitniejszych twórców teatru XX wieku. Urodzony w Kowlu w 1924 roku, zmarł 31 grudnia 2002 roku w Warszawie. Został pochowany w Łodzi na cmentarzu na Dołach. Współzałożyciel i wieloletni dyrektor Teatru Nowego w Łodzi (1949–61, 1975–80, 2002). Pełnił funkcję rektora PWST w Łodzi (1952–55). Był Ministrem Kultury i Sztuki z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego (1993–96).


W czasie wojny walczył w oddziałach związanych z ruchem ludowym, w 1943 roku był partyzantem Armii Krajowej. Kształcił się w zawodzie aktora w Studiu Dramatycznym Iwo Galla w Krakowie i w PWST w Łodzi. Debiutował w 1944 roku w Teatrze Ziemi Rzeszowskiej rolą Jaśka w Weselu. W latach 1945–46 był aktorem w Rzeszowie i Jeleniej Górze, w 1946–49 grał w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi.


Od 1949 roku kierował Teatrem Nowym w Łodzi. W 1962 roku został dyrektorem Teatru Narodowego w Warszawie. Zakaz wystawiania głośnej inscenizacji Mickiewiczowskich Dziadów w 1968 roku spowodował wyjazd Dejmka za granicę. Reżyserował w teatrach Wiednia, Essen, Düsseldorfu, Mediolanu, Belgradu, Nowego Sadu, Oslo i Zurychu. W latach 1972–74 był etatowym reżyserem w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, w latach 1981–94 dyrektorem teatru Polskiego w Warszawie.


Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń. M.in. w 1962 otrzymał nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za adaptację i reżyserię Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim, a w 1981 za całokształt osiagnięć w dziedzinie reżyserii. Został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski( 1989).


Otrzymał także nagrody: francuskiej krytyki teatralnej (Paryż 1964), fundacji Jurzykowskich (Nowy Jork 1975) i nagrodę im. Gottfrieda von Herdera (Wiedeń 1979) za „całokształt w dziedzinie sztuki” – którą Wydział Filozofii Uniwersytetu w Wiedniu honoruje corocznie najwybitniejszych twórców.


Szczególne są zasługi Dejmka dla Teatru Nowego w Łodzi. Do dziś najwybitniejsze dokonania tej sceny kojarzone są z jego nazwiskiem. W uznaniu tych zasług władze Łodzi nadały reżyserowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta (15 maja 2000 roku). Natomiast 1 października 2002 Uniwersytet Łódzki przyznał Kazimierzowi Dejmkowi tytuł doktora honoris causa.

Uchwałą Rady Miasta z 14 października 2007, Teatr Nowy w Łodzi nosi imię Kazimierza Dejmka.