Tomasz Kubiatowicz. Ruch sceniczny-między formą a realizmem

Aktor Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi - Tomasz Kubiatowicz realizuje projekt "Ruch sceniczny - między formą a realizmem", w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tematem prezentowanych w ramach projektu filmów będzie postać Henryka Tomaszewskiego, uznanego za twórcę nowej formy teatru nazywanej "teatrem ruchu". Tomasz Kubiatowicz, jako jeden z nielicznych, został przyjęty przez Tomaszewskiego do Wrocławskiego Teatru Pantomimy zaraz po ukończeniu szkoły teatralnej. W kolejnych filmach, oprócz wspomnień aktora, pojawią się również praktyczne ćwiczenia pantomimiczne wraz z ich omówieniem. Premiera odcinka czternastego (ostatniego) 10 października godz. 12:00. Pokaz poniżej.    

 

Pierwszy odcinek dostępny poniżej. 

 

Drugi odcinek dostępny poniżej.

Trzeci odcinek dostępny poniżej.Czwarty odcinek dostępny poniżej.Piąty odcinek dostępny poniżej. 


Szósty odcinek dostępny poniżej. 


 

 

Siódmy odcinek dostępny poniżej.

 

Ósmy odcinek dostępny poniżej.


Dziewiąty odcinek dostępny poniżej

Dziesiąty odcinek poniżej:


Jedenasty odcinek poniżej:

Dwunasty odcinek poniżej:


 Czternasty (ostatni) odcinek poniżej:

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.