Antoni Czechow - „Dramaty”

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka wspólnie z Fundacją Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza przygotowuje publikację kompletnych, pełnospektaklowych Dramatów Antoniego Czechowa w klasycznych  przekładach. W publikacji znajdą się następujące utwory: Płatonow, Iwanow, Kusy, Mewa, Wujaszek Wania, Trzy siostry i Wiśniowy sad.

Wszystkie dramaty zostały przetłumaczone w ostatnich kilkudziesięciu latach przez najwybitniejszych znawców twórczości autora „Wujaszki Wani” takich jak: Natalia Gałczyńska, Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Jastrzębiec – Kozłowski, Adam Sandauer, Adam Tarn. Publikując klasyczne przekłady, które na stałe weszły do literatury polskiej, chcemy jednocześnie pokazać dramaty Czechowa w nowym świetle nawiązując do współczesnych badań nad jego twórczością.

więcej

Wstęp do książki napisała prof. Marina Litavrina jedna z najwybitniejszych rosyjskich badaczek dramaturgii Czechowa ze słynnej szkoły teatralnej GITIS w Moskwie, przypisy do poszczególnych dramatów oraz wyczerpującą bibliografię w języku polskim i angielskim zredagował badacz młodego pokolenia dr Tomasz Mróz , autor pracy doktorskiej poświęconej idei pracy u Czechowa napisanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, oprawą graficzną książki zajął się grafik, prof. ASP w Łodzi dr hab. Piotr Karczewski ,dziekan wydziału grafiki łódzkiej ASP, a kalendarium życia i twórczości Czechowa oraz krótkie opisy poszczególnych dramatów  przygotował zespół w składzie: Ewa Drozdowska, Joanna Siudzińska, dr Tomasz Mróz. Zespół redakcyjny tworzą również: prof. AST w Krakowie i Szkoły Filmowej w Łodzi dr hab. Jacek Orłowski (nauczyciel akademicki, reżyser) odpowiedzialny za opiekę merytoryczną nad książką oraz Paweł Spodenkiewicz (pisarz, tłumacz , historyk), który przełożył z języka rosyjskiego wstęp do książki a także opracował biogramy autorów poszczególnych przekładów. 

 

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  z Funduszu Promocji Kultury