SPRZECIW – październik ’56: Gomułka kontra Chruszczow

Czytany Teatr Faktu w Małej Literackiej z udziałem tegorocznego laureata literackiej nagrody Nike – Karola Modzelewskiego.


W programie:
* czytanie performatywne rozmów Gomułka – Chruszczow w reżyserii i adaptacji Zdzisława Jaskuły. Konsultacja historyczna: dr Mikołaj Mirowski. Występują: Paweł Audykowski, Mateusz Janicki, Gracjan Kielar, Tomasz Kubiatowicz, Adam Kupaj, Marek Lipski, Bartosz Turzyński,
* dyskusja Miejsce Października ’56 r. w historii Polski z udziałem prof. Karola Modzelewskiego (historyka, mediewisty, działacza opozycji demokratycznej), dra Kazimierza Wóycickiego (historyka, Studium Europy Wschodniej UW). Prowadzenie: dr Mikołaj Mirowski (historyk, publicysta).

28 października 2014 r., godz. 18:00
Mała Sala